Tavoite 3. Kivuliaat toimenpiteet ilman asianmukaista kivunlievitystä ja kivun hoitoa on kiellettävä


Lähes kaikki Suomessa syntyneet karjuporsaat kastroidaan muutaman päivän ikäisinä eli niiden kivekset poistetaan leikkaamalla tai pihdein. Toimenpide aiheuttaa porsaille merkittävää kipua, sillä se tehdään käytännössä aina ilman puudutusta tai muuta tehokasta kivun poistoa. Osa tilallisista on alkanut käyttää kipulääkitystä kastroinnin yhteydessä, mutta lääkitys helpottaa vasta jälkikipua eikä juuri vaikuta operaation yhteydessä esiintyvään kipuun.

Eläinsuojelulakiin on säädettävä porsaiden pakollinen rauhoitus sekä kivunhoito kastraation yhteydessä. Norjassa alle neljän viikon ikäisten sikojen kastrointi on sallittua edellyttäen, että toimenpiteen tekee aina eläinlääkäri käyttäen puudutusta ja pitkäaikaista kivunlievitystä. Eurooppalainen liha-ala on sitoutunut siihen, että kirurgisesta kastraatiosta tulisi päästä eroon vuoteen 2018 mennessä.

Kirurginen kastraatio ei ole välttämättömyys, mikäli kuluttajat oppivat syömään lihaa, jossa voi olla ns. karjunhajua. Kastraatio voidaan hoitaa myös rokotteella, eli nk. immunokastraatiolla.

Myös vasikoiden nupoutus, eli sarven aiheiden polttaminen, ilman puudutusta tai muuta tehokasta kivunlievitystä on yleistä. Toimenpide aiheuttaa vasikalle kolmannen asteen palovamman ja on erittäin kivulias. Edelleen noin puolet Suomessa nupoutettavista maitotilojen vasikoista jää vaille tehokasta toimenpiteen aikaista kipulääkitystä. Lähes kaikki lypsykarjatiloille jäävät vasikat nupoutetaan.

Vasikoiden hyvinvoinnin varmistamiseksi nupoutus on tehtävä riittävällä taidolla ja luotettavasti toimivilla laitteilla. Huolimattomuus, piittaamattomuus ja virheet voivat tehdä toimenpiteestä eläimelle tuskaisen. Hyvin nuoren yksilön kivuntuntokyky on herkempi kuin aikuisen. Varhaiset kipukokemukset ja hoitamaton kipu saattavat sen vuoksi pysyvästi herkistää eläimen kokemaan kipua tavallista voimakkaammin.

Eläimen hyvinvoinnista huolehtiminen edellyttää nupoutuskivun asianmukaista hoitoa. Rauhoituksessa ja puudutuksessa tehty kivuton nupoutus on sekä vasikalle että hoitajalle miellyttävämpi kokemus. Lisäksi juuri ennen nupoutusta annettu tulehduskipulääke auttaa vasikan pahimman kivun yli sitten, kun puudutteen vaikutus on lakannut.

Nupoutus ei ole välttämätön toimenpide, mikäli tuotanto-olosuhteet ovat sellaiset, että sarvellisten eläinten pitäminen on turvallista niin eläimille kuin niiden hoitajille eli eläimillä on tilaa väistää toisiaan ja ihmistä ja ihmisellä tilaa tehdä työtä. Vaihtoehtona on myös pitää syntymänupoja rotuja.

Eläinten kastroiminen ja nupoutus voidaan kyseenalaistaa voimassa olevan eläinsuojelulain 7 §:n valossa. ESL:n 7 §:ssä säädetään, että leikkaus tai muu siihen verrattava kipua aiheuttava toimenpide saadaan suorittaa vain, jos se on eläimen sairauden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi tarpeellista. Asetuksella voidaan säätää tähän poikkeuksia.

Suomen Eläinlääkäriliitto ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta suosittelevat, että eläinlääkäri rauhoittaa vasikan toimenpidettä varten, sarvenaiheisiin tehdään paikallispuudutus ja vasikalle annetaan tulehduskipulääkettä.  Nupoutus tulisi tulevaisuudessa tehdä vain toimenpiteen aikaisesta kivunpoistosta ja jälkikivun tehokkaasta ja riittävän pitkäkestoisesta hoidosta huolehtien.

Takaisin